De Diensten die ik aanbied

Consultancy

Door mijn bedrijfskundige achtergrond gecombineerd met mijn kennis van ICT ben ik bedreven in het opzetten van ICT-strategieën, business requirements en coördineren van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Development

Als gecertificeerd .NET/SharePoint ontwikkelaar en ervaringsdeskundige bij zeer grote en complexe projecten lever ik de expertise, zowel sturend als uitvoerend, nodig om development projecten succesvol uit te kunnen voeren.

Beheer

Onduidelijkheid over verwachtingen, oplossingssnelheid en gebrek aan transparantie en zicht op de kosten zijn bekende beheerproblemen. Graag neem ik het applicatiebeheer over en bied duidelijke afspraken en één aanspreekpunt.

Hallo, ik ben Dennis Tjassens...

Ik ben een SharePoint & .NET consultant woonachtig in Den Haag. Ik heb gewerkt voor organisaties als De Tweede Kamer, KPN, ASM, Miele en Philips, en momenteel werk ik als SharePoint ontwikkelaar voor De Vrije Universiteit Amsterdam. SharePoint consulting is niet alleen werk, het is een passie.

Bekijk mijn projecten

Skills

80

Consultancy

90

Web Ontwikkeling

70

Mobile Ontwikkeling

90

SharePoint Ontwikkeling

De meest recente opdrachten

Vrije Universiteit Amsterdam (Freelance)

www.vu.nl

Het project bestaat uit een platform voor studenten en medewerkers. Alle administratieve zaken waarmee beide groepen te maken hebben kunnen via het platform geregeld worden. Voor studenten zijn er bijvoorbeeld voorzieningen om roosters en cijfers te bekijken, voor nieuwe vakken in te schrijven en vakken te evalueren. Voor medewerkers zijn er bijvoorbeeld voorzieningen om vakantie aan te vragen, salarisstrookjes te bekijken en materiaalaanvragen te doen.

Mijn rol in het geheel is deels adviserend en deels als ontwikkelaar. Bij alle deelprojecten bestond de start van het traject uit het bespreken en verzamelen van requirements. Vervolgens was het zaak om op basis van deze requirements een technisch ontwerp op te stellen. Op basis van dit ontwerp werd de uiteindelijke functionaliteit gebouwd. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2010, ADFS, HTML, CSS, XML, XSLT, WCF, Web services, Unity, Entity Framework, C#, javascript, JQuery en ASP.NET.

Tweede kamer (In opdracht van InterAccess)

VLOS

Het project bestaat uit een platform voor de opslag en bewerking van plenaire vergaderingen. Alle vergaderingen van de Tweede Kamer dienen gedocumenteerd te worden. Het project en applicatie “VLOS” regelde alle administratieve zaken zowel als het daadwerkelijk documenteren van de inhoud van deze vergaderingen. De applicatie maakt een onderdeel uit van een gehele keten wat betekende dat zowel informatie aangeleverd diende te worden als een eindproduct opgeleverd diende te worden.

Mijn rol in het geheel was deels adviserend en deels als ontwikkelaar. Bij alle deelprojecten diende de primaire processen bekeken te worden en op basis daarvan functionaliteit bepaald worden. Vervolgens diende de componenten en deelapplicaties ontwikkeld te worden. Mijn rol hierin was die van SharePoint Team Lead. Op basis van de functionaliteiten zette ik de applicaties op bij SharePoint en .NET gerelateerde componenten. Voor de overige SharePoint developers zorgde ik voor begeleiding en sturing. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2010, ASP.NET Mvc4, Entitiy framework, HTML, CSS, XML, XSLT, WCF, Web services, C#, WPF, Javascript en JQuery.

KPN Wholesale (Freelance)

www.kpn-wholesale.com

Het project bestaat uit een platform dat selfservice functionaliteit aanbiedt voor zakelijke afnemers van KPN. Eén van deze functionaliteiten was het aanvragen van zendmasten of serverruimte. Dit geschiedde voorheen altijd schriftelijk. Voor het platform is een component ontwikkeld waarin dit digitaal kon op basis van eerder ingevulde aanvragen. Ook was het naast het aanvragen mogelijk om de status van alle aanvragen te zien en verdere bewerking te doen.

Mijn rol in het geheel was die van Solution Architect en ontwikkelaar. Op basis van de gewenste functionaliteit werd gekozen voor een technologie stack. Op basis van de stack heb ik een architectuur ontwikkeld welke nauw aansloot op de reeds bestaande onderdelen van het platform. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: Umbraco, Entity Framework, WebformMVP Framework, C#, ASP.NET, Javascript en Jquery.

Deloitte (Freelance)

Fast Ventures

Het project betrof een platform voor nieuwe startende bedrijven. Het platform is een website met informatie en mogelijkheid om contact op te nemen met Deloitte. Omdat de website aangepast moest kunnen worden door de klant diende er CMS functionaliteit gemaakt te worden.

Mijn rol was een bestaande HTML5 website om te bouwen tot een ASP.NET Webforms applicatie. Deze applicatie diende vervolgens gekoppeld te worden te worden met een SharePoint 2010 omgeving. In de SharePoint omgeving is vervolgens CMS functionaliteit ingebouwd zodat de klant de website zelf kan beheren en vullen met content. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2010, ASP.NET, C#, javascript en jQuery.

Sportcity (Freelance)

iPad aanmeldings App

Het project betrof het automatiseren van het aanmeldingsproces van alle nieuwe leden bij de gehele sportschoolketen. Voorheen gebeurde dit gehele proces schriftelijk. Dit betekende dat de gegevens na het invullen met de klant in het systeem handmatig ingevuld dienden te worden. Om dit proces te verbeteren besloot Sportcity dat er een iPad app diende te komen welke dit proces digitaliseerde.

Mijn rol in het geheel was die van Solution Architect en ontwikkelaar. Op basis van de wensen van Sportcity diende een solution opgezet te worden en de juiste technologieën gekozen te worden. De belangrijkste aspecten van de app bestonden uit het ophalen van data uit backend systemen, het opslaan van alle aanmeldingen in een database en een specifieke gebruikersinterface welke niet alleen intuïtief was maar ook aantrekkelijk uitziend. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: Sencha Touch, ASP.NET MVC, Entity Framework, C#, javascript, Autofac DI en JQuery.

Philips (In opdracht van Capgemini)

Intranet

Het project bestaat uit de creatie van dashboards welke alle projecten binnen Philips weergeven op basis van kosten, ROI en planning. Deze dashboards hebben als functie het management meer inzicht te geven in de status van alle projecten binnen de organisatie.

Mijn rol in het geheel was de oplossing bepalen en oplossingsrichting uitwerken. Vervolgens leidde ik de ontwikkeling waarbij ik samen met twee andere ontwikkelaars de benodigde functionaliteit bouwde. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2007, C#, ASP.NET, XML, XSLT, javascript en jQuery.

Vitens (In opdracht van Capgemini)

Vitens.nl

Het project bestaat uit een selfservice internetplatform voor klanten. Hier kunnen klanten informatie opvragen omtrent de waterkwaliteit in de regio, nieuws omtrent de watervoorziening lezen, verhuizingen en meterstanden doorgeven, storingen doorgeven.

Mijn rol in het geheel was die van ontwikkelaar. De vormgeving in SharePoint diende ontwikkeld te worden waarbij de browser ondersteuning gelde voor IE6+, Firefox, Chrome en Safari. Daarnaast diende de verscheidene functionaliteiten ontwikkeld te worden. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2007, SharePoint 2010, C# en ASP.NET.

Vendere (Freelance)

Intra & extranet

Het project betrof initieel het oplossen van kritieke problemen met de SharePoint 2007 omgeving. Na het oplossen van deze problemen ontstond de vraag tot het beoordelen van de staat van de SharePoint omgeving. Uit de inschatting van de omgeving ontstond de noodzaak om zaken te automatiseren en bestaande oplossingen aan te passen.

Mijn rol in het geheel was het beoordelen van de huidige staat van de omgeving. Na deze beoordeling bestond mijn rol uit het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit om de huidige problematiek op te lossen. De technieken welke gebruikt werden bij het project zijn: SharePoint 2007 en C#.

Your ICT (Freelance)

SharePoint Consultancy

>

Mijn werkzaamheden voor YourICT lopen nu al meerdere jaren. YourICT is een ICT dienstverlener die in zijn werkzaamheden nogal eens geconfronteerd wordt met SharePoint omgevingen. Gezien ze deze kennis niet voldoende in-house bezitten wordt er van tijd tot tijd een beroep gedaan op mij om advies en ondersteuning te bieden bij klanten waar ze tegen problemen aanlopen.

Mijn rol is adviserend en probleemoplossend. Werkzaamheden omvatten SharePoint installeren, problemen met bestaande omgevingen oplossen en bestaande omgevingen optimaliseren.

Miele (In opdracht van Capgemini)

www.miele.nl

Het project bestond uit het ontwikkelen van functionaliteit in de public facing website en selfservice website van Miele. Hierbij heb ik functionaliteit gebouwd waarmee klanten zich konden aanmelden voor kookworkshops, producten konden registreren en voor de webshop.

De functionaliteit werd gebouwd met behulp van CSS, HTML, C#, Linq, WCF, XML en XSLT. Vooral voor het registeren van producten en acties (bijvoorbeeld gratis producten bij aankoop van een bepaald artikel) ging de ontwikkeling verder dan SharePoint zelf. Dergelijke gegevens werden opgeslagen in SAP, Lotus Notes en een IBM AS400 platform. Hiervoor was een custom servicelaag gebouwd welke de communicatie tussen alle aangesloten platformen afhandelde.

Coa (In opdracht van Capgemini)

www.coa.nl

Het project bestond uit het opbouwen van functionaliteit in het asielzoekers platform. Dit platform was gebouwd om gemeentes en asielzoekers te verbinden om zo asielzoekers te kunnen plaatsen. Het platform is een custom .NET applicatie en gebouwd op het MVP pattern.

De functionaliteit werd gebouwd met behulp van CSS, HTML, C#, Linq2SQL, WCF. De data werd via WCF services uit andere applicaties gehaald en verrijkt met data ingevoerd door de gemeentes.

ASM (In opdracht van Portiva)

www.asm.com

Het project bestond uit het aansturen van de ontwikkeling van een public facing website in een SharePoint 2013 omgeving met behulp van ASP.NET, WCF, HTML 5, CSS 3, C#, Linq en CAML. Voor de website van ASM zijn vele componenten ontwikkeld zoals web templates, Webparts, een custom masterpage (op basis van HTML5 en CSS 3), timer jobs, features, managed navigation (navigatie op basis van termstore) en vele andere componenten. Ontwikkeling is gedaan op basis van het MVP pattern. Voor de deployment door de OTAP straat werd gebruik gemaakt van Powershell scripting.

Neem Contact met me op

Een nieuw project op komst, bezig met het ontwikkelen van een nieuw product of techniekgerelateerde vragen? Neem via het contactformulier contact met mij op voor een initieel gratis consult.

DWT-IC
Dennis Tjassens
Boekelermeerstraat 9
2493 XJ Den Haag